คณะวิศวกรรมศาสตร์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  Meetings:คณะวิศวกรรมศาสตร์
  คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์
  คณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์
  ประชุมภาควิชาเครื่องกล
  ประชุมภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  ประชุมภาควิชาวิศวกรรมโยธา
  ประชุมภาควิชาวิศวกรรมเคมี
  ประชุมภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ป.โท
  กรรมการประจำสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
  คณะอนุกรรมการพัฒนานิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์
  คณะกรรมการยุทธศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  คณะกรรมการประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
  คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์
  กรรมการจัดการสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 36
  สามัญสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยทีี่ 36
  กรรมการประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  คณะอนุกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต
  คณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยและงานนวัตกรรม
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 Please enter your BuasriID

 Login
 Password
 

ระบบนี้สำหรับผู้บริหารและบุคลากร มศว เท่านั้น
Password ถือว่าเป็นกุญแจสู่ข้อมูลในระบบ โปรดอย่าส่งให้ผู้อื่นใช้
หลังจาก Login แล้ว หากเปิดทิ้งไว้นาน 20 นาที ท่านจะต้อง Login ใหม่
ท่านควรจะ Logout ทุกครั้งเมื่อใช้งานเสร็จแล้ว
หากมีคำถามเกี่ยวกับการ Login กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ


 

 


December  2019
Su M Tu W Th F Sa
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
             
 Today

  ไม่พบข้อมูลในฐานข้อมูล